thumb IMG 3197Skåland

Skålandsvika er et av de vakreste stedene langs hele Lundevannet.

Air Max

Ilandstigning ved badestranda på sørsida av Skålandsvika.

Kulturlandskapet er flott, og de gamle gårdstun kranser vika. Her ble Ole Gabriel Gabrielsen Skåland født 28. oktober 1799 på gården Biden på Skåland. Denne gården ligger nær vannet og kjennest på den røde løa med valm i taket. Ole Gabriel flyttet seinere til Ualand der han giftet seg og tok navnet Ole Gabriel Ueland som han seinere brukte. Han var bonde, kirkesanger, lensmann, ordfører og stortingsmann. Han ble valgt på stortinget siste gang i 1869. Bondehøvdingen satte mange spor etter seg og var en viktig mann både lokalt og nasjonalt.

Fra badeplassen kan man gå opp mot Skåland. På veien passerer man en fint restaurert sommerflor. Herfra er det mulig å gå den gamle rideveien, Bubrekka, over til Tjellesvik. Stien er umerket, men lett å finne hvis du starter ved den gamle sommerfloren. I Krosssen på Skåland står minnestøtten etter Ole Gabriel Ueland. I bakkene nedenfor ligger også en liten restaurert jordkjeller og ei meget spesiell sag. Fra Krossen ser du inn mot det som tidligere var Skåland Tuberkulosehjem, bygd i 1931. Seinere har her vært base for barnevern og rusomsorg.

Skal du til Gursligruvene, fortsetter du fra Krossen langs Fylkesvei 1 opp til Gursli og videre langs rød løype inn til gruvene.
Et alternativ kan være en liten ekspedisjon opp på det naturskjønne Kalveneset. Området har villmarkspreg og mye edelløvsskog. Her er det stor sjanse for å se et rådyr.

Mange kjente personer har tråkket sine barnesko på Skåland. En av de mest fryktede var den rike Sven Pedersen Skåland, kjent som Idle Sven. Han drepte først en frende, Gunnar Steinberg i selvforsvar. Seinere, i 1639, stakk han ned Brynhild Moi i en begravelse i Lund kirke. Nå fant retten ingen formildende omstendigheter og han ble dømt til døden. For å komme seg unna straff, gjemte han seg hos slektninger i ei grotte ytterst på Hamreneset. Men en kveld ble han overmannet mens han slo gras ved den lille vika nord for Kalveneset. Det sies at han fektet om seg med orven og skreik. I mørke netter kan du ennå høre jamringen! Idle Sven ble seinere henrettet.