thumb IMG 0856Øigarden

På Øigarden ved Sirdalsvannet skjedde det en historisk hendelse i 1723.

Nike Air Max 200

Bakgrunnen for hendelsen var som følger:
Kongen av Danmark og Norge fra 1669 – 1730 het Fredrik IV. Han holdt til i København. Under denne kongen ble Den store nordiske krig utkjempet. Krigen varte i 20 år og da denne krigen tok slutt, trengte kong Fredrik penger fordi den dansk-norske økonomien var i krise.

I 1723 besluttet kongen å la de norske bygdekirkene bli solgt på auksjon. Kirkene hadde også en del kirkegods og eiendommer. Bringedal var kirkegods under Bakke kirke. Salget av samtlige kirker i Lister amt foregikk i Mandal høsten 1723. Fra Bakke reiste det en sendemann på vegne av almuen for å kjøpe kirken tilbake. Sendemannen var Hans Nielsøn Ersdal fra Øigarden ved Sirdalsvannet. Han fikk tilslaget på kjøpet av Bakke kirke for 145 riksdaler.

Sagnet forteller at Hans Nielsøn Ersdal ikke holdt det han hadde lovet bygdefolket. Han ville beholde kirken og eiendommene selv. Da samlet folk seg på Øigarden. Hver mann hadde med seg et kalveskinn. På den tiden ble huder og skinn brukt som betaling. Etter gammel lov kunne en almue betale et mannedrap med et kalveskinn hver. Hans Nielsøn Ersdal ga seg. Almuen betalte 20 riksdaler mer for å få sine navn med i kirkeskjøtet sammen med Hans Nielsøn Ersdal. Kjøpesummen ble da til sammen 165 riksdaler.

I dag planlegges det rydding og merking av en vandringssti fra Ersdal ned til Øigarden ved Sirdalsvannet. Planen er at dette stedet skal skiltes med informasjonstavle om de historiske begivenheter. Sammen med andre steder langs vassdraget vil det bli en attraksjon for friluftsinteresserte mennesker.