thumb bakke prestegard1Bakke Prestegård

Bakke Prestegård ligger ved Siraåna nord for Bakke Bro. Den består av hovedbygning, stabbur , tømmerlåve og fjøs.

Eiendommen til Bakke Prestegård skal være gitt av bøndene på Bakka og Birkeland. Jordeiendommen kommer fra disse to gårdene. Fra gammelt av het prestegården først Presthus, og så Aagård. Navnet Aagård kom angivelig fra Aagong som betyr over åna. Ved Sira-åna der prestegården ligger, kunne folk ri over med hest når elva var liten. Traseen for Vestlandske Hovedveg gikk den vegen. Det skal også ha vært et ferjested på samme plassen før Bakke Bro ble bygget i 1844.

Hovedbygningen i prestegården skal være oppført i 1731, men har sin hovedutforming fra rundt 1850. En ombygning skjedde i 1922. Stabburet og tømmerlåven er trolig bygd på slutten av 1700-tallet. Fjøset er bygget i 1920. Bygningene har stor verneverdi og er fredet.

Prestegården har tidligere blitt brukt som bolig for presten og familien hans.

 

Relaterte turer på UT.no

ico lett fot Vestlandske hovedveg fra Bakke bru til Tronåsen